Behöver du hjälp med att laga stenskott i vindrutan?

På Finnvedens Bil lagar vi stenskott på din bil oavsett bilmärke

Ett stenskott ska lagas så fort som möjligt. Vindrutan ska inte bara skydda mot väder och vind. Den är också viktig för säkerhetssystemen och som skydd för passagerarsidans krockkudde. För att kunna bevara den höga säkerhetskraven är det viktigt att vindrutan är av rätt kvalitet och korrekt installerad. Se till att laga ditt stenskott omgående, på så vis förhindrar du att fukt tränger in och förstör filmen i glaset eller spricker vidare. Nästan alla stenskott går att laga, men beroende på var det sitter kan du behöva byta rutan av säkerhetsskäl.

På många nya bilar innehåller vindrutan antenn, kamera, laser som är en viktig del av säkerhetssystemen. Därifrån styrs bland annat funktionerna bakom trötthetsvarnare, autobroms, avståndskontroll och mycket annat.

BRA ATT VETA OM STENSKOTT

  • Syftet med reparationen är att förhindra stenskottet att utvecklas till en spricka.
  • Skadan kommer ej att bli osynlig efter reparationen.
  • Hur lång tid skadan har funnits där samt stenskottets struktur kommer påverka reparationens resultat.
  • Desto längre stenskottet funnits desto sämre förutsättningar för ett perfekt resultat.
  • Glas som material innehåller spänningar, vilket alltid medför en viss risk att stenskottet förvärras under reparationsproceduren. Om så inträffar fritages verkstaden från ansvar.

När kan ett stenskott repareras?

Grönt område: Skador på vindrutans områden som är grönmarkerade kan repareras om de är mindre än 25 mm.

Gult område: Skador som befinner sig i det indirekta synfältet, som markerats gult, kan repareras om de är mindre än 15 mm.

Rött område: Skador som befinner sig i området kring kameran eller runt A-stolpen, som markerats i rött, får inte repareras.

Boka din glasreparation här på nätet eller kontakta din personliga servicetekniker genom att välja anläggning nedan.